BADANIE RYNKU ŻURAWI SAMOCHODOWYCH W POLSCE 2023

Opis projektu badania rynku żurawi samochodowych na rynku polskim w miesiącach październik-grudzień 2023 roku.
Badanie rynku żurawi składało się z kilku podstawowych elementów:

  1. Ocena wielkości floty żurawi samochodowych w Polsce oraz określenie wielkości sprzedaży nowych i używanych urządzeń w podziale na poszczególnych producentów urządzeń.
  2. Klienci eksploatujący żurawie i rodzaje urządzeń – segmentacja rynku i jego charakterystyka.
  3. Analiza opinii potencjalnych klientów dotycząca ich preferencji produktowych (marek żurawi) oraz zakupowych poprzez wywiady pogłębione.

Żurawie samochodowe – inaczej określane jako przeładunkowe lub przenośne to urządzenia dźwignicowe zamontowane na pojeździe ciężarowym za kabiną kierowcy na podwoziu lub na końcu pojazdu służące do załadowania lub rozładowania towaru przy pomocy odpowiedniego uchwytu. Odróżnić tu należy żurawie samojezdne (dźwigi Liebherr, Tadano, Faun etc.), które nie były przedmiotem tego projektu.

Żurawie samochodowe są szeroko wykorzystywane w wielu branżach w tym w szczególności w sektorze budowlanym, komunalnym i leśnym. Cechą charakterystyczną jest to, że im bardziej rozwinięty gospodarczo jest dany rynek, tym większe jest wykorzystanie żurawi do przenoszenia towarów.

Żurawie samochodowe mają udźwig od najmniejszych 250 kg do tych największych o udźwigu ponad 40 ton.

 

Wielkość rynku żurawi w Polsce

Flota żurawi samochodowych w Polsce systematycznie rośnie od wielu lat z perspektywą osiągnięcia wielkości 50 tys. Urządzeń. Nie dziwi więc wieloletni wzrost ilości żurawi w Polsce choć pozytywna dynamika tej zmiany systematycznie maleje. Biorąc pod uwagę że rynek staje się coraz bardziej dojrzały nie dziwi spadek dynamiki wzrostu. Przyrost floty urządzeń dźwigowych jest głównie efektem importu używanych żurawi a w mniejszym stopniu zakupem nowych. Wpływa to na strukturę wiekową żurawi w Polsce ze znaczącym udziałem urządzeń powyżej 20 lat.
W dalszej części raportu przedstawione zostały udziały i ilości żurawi poszczególnych producentów wśród eksploatowanych urządzeń ogółem w Polsce ale także tendencje w zmieniających się wynikach sprzedaży ostatnich 5 lat (wyprzedzając zapytania – dane te nie mogą zostać udostępnione! – istnieje jedynie możliwość przeprowadzenia nowego badania rynku i na podstawie tego określenia udziałów i wielkości sprzedaży). Do najbardziej znaczących marek żurawi obecnych w Polsce należą (w kolejności alfabetycznej):

 • FASSI
 • HIAB
 • HMF
 • HYVA
 • PALFINGER

Zdjęcie pochodzi ze strony https://www.palfinger.com

Klienci eksploatujący pojazdy z żurawiami

Klientów eksploatujących te urządzenia można zaliczyć do trzech głównych grup (segmentów):

 • Branża konstrukcyjna (budowlana)
 • Branża komunalna i recyklingowa
 • Branża leśna

Istnieje jeszcze kilka innych branż, gdzie eksploatowane są te urządzenia jak branża energetyczna, profesjonalny transport usługowy ładunków (np. kontenerów) oraz inne.
Oszacowano wielkość poszczególnych segmentów rynku oraz wielkość bazy urządzeń, którymi dysponują. Istnieją znaczące różnice w sposobie i warunkach eksploatacji żurawi, potrzebach klientów, cyklu życia urządzenia dźwigowego w poszczególnych segmentach rynku. Inne są też udziały dostawców żurawi i ich ocena dokonana przez użytkowników.

 

Analiza opinii potencjalnych klientów (wyniki ankiety)

Bardzo istotnym i jednocześnie dającym sporo informacji elementem tej analizy były wyniki pogłębionych wywiadów realizowane wśród klientów eksploatujących żurawie samochodowe.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 2023 roku telefonicznie oraz w rozmowach bezpośrednich z osobami nadzorującymi eksploatację tych urządzeń. Za każdym razem była to osoba decyzyjna – w przypadku mniejszych firm sam właściciel, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw dyrektor lub kierownik bazy urządzeń.
Kilka pytań ankiety odnosiło się do doświadczeń z serwisowaniem i dostępnością części eksploatowanych żurawi. Wpływem różnych czynników na podejmowane wybory i preferencje.
Wywiady uzupełnione o analizę rynku pozwoliły również dostrzec dynamiczne zmiany jakim podlegał ten rynek zarówno w ostatnich latach w trakcie jak i po okresie pandemii COVID ale także obecne tendencje i kierunek zmian. Można powiedzieć, że rynek żurawi nie jest już taki sam jak nawet 5 lat temu nie mówiąc już o dłuższym okresie czasowym.