REJESTRACJE QUADÓW W POLSCE 2022

Rejestracje pojazdów typu quad w Polsce w 2022 roku zmalały w stosunku do poprzedniego roku o ponad 17%. Bardzo charakterystyczne dla tego segmentu pojazdów jest udział używanych czterokołowców – powyżej 90%. Wiodące marki to Kymco przed Polaris i Yamaha. Jednak ze względu na dużą ilość importowanych quadów udział marek spoza pierwszej dziesiątki sięga 40%. 

Można wnioskować, że ilość rejestrowanych pojazdów tego typu jest ściśle zależna od wzrostu zamożności społeczeństwa polskiego choć zapewne inne czynniki również odgrywają istotną rolę. Niemniej jednak należy spodziewać się rosnącego udziału nowych pojazdów wraz z dojrzewaniem tego rynku.

Zapraszam do kontaktu w przypadku zainteresowania pogłębioną analizą tego oraz innych segmentów rynku motoryzacyjnego w Polsce i nie tylko. Dostarczamy cykliczne informacje na temat rejestracji pojazdów różnego typu w układzie tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym i rocznym.