NAJWIĘKSZE FLOTY TRANSPORTU MIEZYNARODOWEGO W POLSCE 2022

Według danych z bazy KREPTD na podstawie wypisów z licencji transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony DMC w Polsce jest jedna flota powyżej 1000 pojazdów i 35 flot powyżej 300 pojazdów. Cała pierwsza 10-ka firm to floty powyżej 500 pojazdów.
Największe zagęszczenie dużych flot międzynarodowego transportu drogowego jest w województwie śląskim, wielkopolskim i mazowieckim co nie stanowi zaskoczenia.
Jednocześnie jest 6 województw gdzie nie ma ani jednej floty transportu międzynarodowego powyżej 300 pojazdów (przy założeniu podanym na grafice).

Wszystkie te województwa zlokalizowane są na północy i wschodzie Polski. Girpoltrans posiada najwięcej zarejestrowanych pojazdów transportu międzynarodowego – ponad 1000, następna z kolei Boekestijn Transport to 856 pojazdów z wypisami licencji oraz Hegelmann Transporte z ilością 689.

Opracowanie to stanowi część większej analizy rynku transportu drogowego w Polsce. Spojrzenia zarówno na zmiany zachodzące w przeszłości jak i aktualną sytuację w szeroko pojętej branży transportowej.

International Transport