STRATEGIE B2B

DLACZEGO STRATEGIA?

Skuteczna strategia jest podstawą sukcesu przedsiębiorstwa na rynku B2B (gdzie sprzedającym jak i kupującym produkt/usługę jest przedsiębiorstwo lub inny podmiot zorganizowany). Każda firma posiada swoją strategię działania, lepszą lub gorszą, zaktualizowaną lub wynikającą z pomysłu na biznes sprzed wielu lat, oryginalną lub też skopiowaną, która jest znana i realizowana w całej firmie lub też będącej tylko w głowie zarządzającego lub właściciela.

Często zarządzający/właściciel szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach jest zaangażowany w codzienną pracę firmy, rozwiązywanie problemów, działania operacyjne i taktyczne, co nie pozostawia mu wiele miejsca na działania strategiczne tak kluczowe dla przyszłości firmy.

Dlatego warto wypracować swoją strategię działania na najbliższe lata i my w tym pomagamy. Nie opracowujemy naszej strategii dla Twojej firmy ale razem z Tobą przygotowujemy strategię Twojej firmy. Zbieramy niezbędne informacje (wewnętrzne – analiza działalności jak i zewnętrzne analiza rynku i klientów) i prezentujemy w uporządkowanej, całościowej i bezstronnej formie (spojrzenie z zewnątrz) abyś mógł określić kluczowe czynniki sukcesu Twojej firmy w najbliższych latach. Twoja koncepcja jest następnie zapisana w postaci zestawu celów, decyzji i działań niezbędnych do osiągnięcia strategicznej pozycji w danym obszarze działalności przy użyciu najbardziej optymalnych środków.

Jeżeli nie są Ci obojętne odpowiedzi na poniższe pytania skontaktuj się z nami:

STRATEGIE RYNKU

 • Zyskujesz czy tracisz udział w rynku?
 • Jaka jest wielkość rynku?
 • Jakie są oczekiwania klientów?
 • Czy Twoja organizacja sprzedaży zna swoich klientów?
 • Jak najlepiej dostosować swój produkt i rozwiązania aby dopasować je do potrzeb i oczekiwań klienta?
 • Jak dotrzeć ze swoim produktem/usługą na dany segment rynku?
 • Czy znasz swoich klientów? Ich potencjał zakupu, motywy decyzji zakupowych?
 • Czy wiesz, który segment klientów jest najbardziej lojalny i dochodowy?
 • Którzy klienci mają największy potencjał wzrostu a którzy są w stagnacji?

STRATEGIE ROZWOJU

 • Jaki produkt(-y) jest Twoim fundamentem wzrostu?
 • Jak rozwijać ofertę aby zwiększyć dochód?
 • Który segment rynku przyniesie Twojej firmie największy zwrot z inwestycji?
 • Jakie są Twoje przewagi konkurencyjne, które będą motorem wzrostu?
 • Czy struktura Twojej firmy jest nastawiona na zaspokajanie potrzeb klientów? Jak to zmienić?
 • Gdzie są i gdzie będą w przyszłości Twoi klienci?
 • Jak będzie się zmieniać rynek na którym działasz?

STRATEGIE INNOWACJI

 • Jak dostosować produkt/usługę do zmieniającego się rynku?
 • Czy Twoja oferta będzie ofertą przyszłości?
 • Jak nie stracić Swojej przewagi konkurencyjnej?
 • Jak zmienić Swoją organizację w koło napędowe rozwoju?
 • Jak zbudować organizację sprzyjającą kreatywności i ciągłego samodoskonalenia?

STRATEGIE OPERACYJNE

 • Czy stosujesz najbardziej efektywne metody dotarcia do Twoich klientów na każdym etapie procesu sprzedaży?
 • Jakie są uwarunkowania ekonomiczne różnych sposobów dystrybucji?
 • Czy przeznaczasz środki na dotarcie do klienta w sposób racjonalny?
 • Czy Twoi pracownicy mają postawione obiektywne cele i są z nich rozliczani?
 • Czy Twoja organizacja daje Ci niezbędne informacje do podejmowania decyzji, oceny ryzyka, przewidywania zagrożeń?
 • Czy struktura organizacyjna Twojej firmy jest dostosowana do wymagań rynku, strategii rozwoju i oczekiwań klientów?

Ocena potrzeb i oczekiwań klientów, analiza wewnętrzna firmy realizowana przez Analizy Rynku B2B prowadzi do wypracowania wizji rozwoju i doskonalenia różnych obszarów działania:

 • innowacje produktów i usług to nie tylko coraz wyższa technologia ale także zmiany koncepcyjne i modułowe pozwalające na jeszcze lepsze / szybsze / oszczędniejsze zaspokojenie potrzeb Twoich klientów
 • innowacyjne podejście do serwisu i obsługi posprzedażnej klienta może przynieść Twojej firmie zupełnie nowe metody realizacji potrzeb klienta i będzie stanowić bazę dla zwiększenia dochodów
 • systemy zarządzania są polem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przynoszących realne korzyści dla firmy
 • innowacyjne systemy motywacji pracowników zbudują zespół, który w obliczu zmieniających się warunków rynkowych będzie zmobilizowany do osiągania najlepszych rezultatów
 • Zestawienie istotnych cech Twoich klientów według metody LM B2B 4s® (size, organizational structure, situation, segment) umożliwi wypracowanie innowacyjnych kanałów dystrybucji i sposobów dotarcia do klienta
 • innowacyjne podejście do budowania wizerunku Twojej firmy na rynku może przyczynić się do znaczącej poprawy Twoich dochodów
Skip to content