WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY
  1. Wchodząc na tą stronę internetową użytkownik (osoba korzystająca z zawartości i treści tej strony internetowej w jakikolwiek sposób lub przeglądająca ją) potwierdza, że akceptuje warunki użytkowania tej strony oraz politykę prywatności opisaną w osobnym dokumencie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami użytkowania nie powinien korzystać z tej strony internetowej.

 

  1. Strona internetowa lmb2b.pl jest prowadzona przez firmę Analizy Rynku B2B Leszek Marzec, ul. Sybiraków 13, 98-300 Wieluń, NIP 8171385761 dalej określana jako Analizy Rynku B2B.

 

  1. Analizy Rynku B2B zachowuje prawo aby w dowolnym czasie zmienić, wstrzymać lub zaprzestać dowolny element tej strony internetowej, łącznie z dostępem do którejkolwiek funkcji, bazy danych lub treści. Analizy Rynku B2B ma również prawo, bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnej szkody, wprowadzić ograniczenia na niektóre funkcje i usługi oraz / lub ograniczyć dostęp użytkownika do niektórych części tej strony internetowej.

 

  1. Strona internetowa lmb2b.pl i wszystkie jej elementy takie jak: treści, informacje, materiały, dane, obrazy, ilustracje, dźwięki i inne części składowe chronione są prawem autorskim i należą do Analizy Rynku B2B lub innych stron lub Analizy Rynku B2B jest uprawnione do ich użycia. Wszelkie wykorzystanie treści i innych składników strony internetowej niezgodne z prawem jest zabronione i może stanowić naruszenie prawa oraz stanowi podstawę do roszczeń o odszkodowanie. W szczególności niedozwolone jest:
  • zmienianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesłanie, zamieszczenie lub przekazanie bez uprzedniej wyraźnej zgody Analizy Rynku B2B całości lub jakichkolwiek elementów tej strony internetowej: treści, informacji, materiałów, danych, obrazów, ilustracji, dźwięków
  • pobieranie danych i ich ponowne wykorzystanie w całości lub istotnej części

Dozwolone jest cytowanie (tytuł i pierwszy akapit treści lub jeden wybrany element wizualizacji danych) publikowanych treści i grafik tylko pod warunkiem podania źródła i aktywnego odnośnika prowadzącego do tej strony internetowej.

 

  1. Informacje i treści zawarte na tej stronie internetowej w żadnym przypadku nie stanowią ani nie mogą stanowić oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsza strona internetowa służy jedynie przedstawieniu ogólnych informacji na temat Analizy Rynku B2B i jej działaniach.

 

  1. Analizy Rynku B2B podejmuje starania aby informacje na tej stronie internetowej były prawidłowe, jednak Analizy Rynku B2B nie daje żadnych gwarancji ani jakichkolwiek zapewnień dorozumianych lub wyrażonych co do prawidłowości, dokładności, rzetelności lub innych cech jakichkolwiek treści, danych, informacji lub wizualizacji dostępnych na tej stronie internetowej. Należy podkreślić, że analiza danych jest skomplikowanym procesem i podlega wielu zmiennym oraz na wielu etapach może być przedmiotem błędów, omyłek, nieścisłości, błędnych interpretacji oraz wszelkich możliwych wad mających wpływ na ostateczny rezultat oraz każdy element składowy. Dlatego też Analizy Rynku B2B nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do przydatności wszelkiej zawartości niniejszej strony internetowej do wykorzystania lub wyników ich wykorzystania w jakimkolwiek celu. Analizy Rynku B2B nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki, efekty bądź zamierzenia osiągnięte bądź nie osiągnięte w rezultacie korzystania z informacji zawartych na tej stronie internetowej. Dodatkowo strona internetowa może zawierać błędy techniczne i funkcjonalne. Analizy Rynku B2B nie gwarantuje, że funkcje umieszczone na tej stronie internetowej będą działały nieprzerwanie i bezbłędnie, że błędy będą naprawiane oraz że jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych treści. Po stronie użytkownika tej strony internetowej jest poniesienie całkowitego kosztu jakiejkolwiek wymaganej obsługi, naprawy lub dokonywania poprawek w celu akorzystania z tej strony internetowej.

 

  1. Analizy Rynku B2B może w każdej chwili rozwiązać to porozumienie z możliwością zablokowania użytkownika w celu dalszego korzystania z tej strony internetowej. Użytkownik zobowiązany jest wtedy do skasowania, usunięcia wszelkich danych i treści uzyskanych z tej strony internetowej. Również użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z tego porozumienia i w tym przypadku zobowiązany jest do natychmiastowego zaniechania korzystania z tej strony internetowej a wszelkie dane, treści, informacje, grafiki, dźwięki i inne elementy pozyskane z tej strony natychmiast usunąć.

 

 

 

Skip to content