BADANIE RYNKU ŻURAWI SAMOCHODOWYCH W POLSCE 2023 Opis projektu badania rynku żurawi samochodowych na rynku polskim w miesiącach październik-grudzień 2023 roku.Badanie rynku żurawi składało się z kilku podstawowych elementów: Ocena wielkości floty żurawi samochodowych w Polsce oraz określenie wielkości sprzedaży nowych i używanych urządzeń w podziale na poszczególnych producentów urządzeń.