PIERWSZE REJESTRACJE CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH W POLSCE W LATACH 1970-2021

PIERWSZE REJESTRACJE CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH W POLSCE W LATACH 1970-2021 Dynamiczna prezentacja zmian rejestracji ciągników siodłowych na przestrzeni wielu lat w oparciu o dane z bazy CEPiK. Dotyczy to okresu praktycznie od początku stosowania w Polsce tego typu środka transportu aż do ostatniego roku. Możemy zobaczyć jak sytuacje kryzysowe i przeobrażenia

Read More

BIZNESPLAN DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY I SERWISU PASZOWOZÓW NA RYNKU POLSKIM

BIZNESPLAN DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY I SERWISU PASZOWOZÓW NA RYNKU POLSKIM Biznesplan został opracowany w celu oceny rentowności rozpoczęcia sprzedaży i serwisowania nowej marki paszowozów na rynku polskim, kiedy ten moment dochodowości z tej działalności zostanie osiągnięty oraz zdefiniowanie potrzeb inwestycyjnych i ich struktury. Główne elementy tego biznesplanu to: Analiza zewnętrzna (ekonomia,

Read More

ANALIZA RYNKU SERWISU I MODERNIZACJI HAKOWCÓW I BRAMOWCÓW 

Zdjęcie pochodzi ze stronywww.blattin.pl ANALIZA RYNKU SERWISU I MODERNIZACJI HAKOWCÓW I BRAMOWCÓW Prezentacja wybranych fragmentów analizy rynku serwisu i modernizacji urządzeń hakowych i bramowych (hakowców i bramowców) na rynku polskim przygotowanej w listopadzie i grudniu 2021 roku. Analiza obejmowała następującą tematykę: Sprzedaż urządzeń hakowych i bramowych w Polsce w latach

Read More
Skip to content