POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW ANALIZY RYNKU B2B LESZEK MARZEC
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
 1. Jestem administratorem Państwa danych osobowych jako moich klientów lub potencjalnych klientów. Moje dane: Analizy Rynku B2B Leszek Marzec, ul. Sybiraków 13, 98-300 Wieluń.
 2. Przetwarzam wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub przesłanie wiadomości na pocztę elektroniczną) a także dane wskazane w umowie lub niezbędne do jej zawarcia. W szczególności mogę przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek.
 3. Na moich stronach internetowych mogą być rejestrowane pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika, rejestrujące niektóre aktywności użytkownika na moich stronach internetowych – np. odwiedzane podstrony czy wypełniane formularze. Rejestrowanie plików cookies niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania niektórych z funkcjonalności stron www jak również przetwarzane są przeze mnie dla celów statystycznych oraz związanych z rozwojem i poprawą jakości funkcjonowania mojego serwisu. W plikach cookies mogą znajdować się dane osobowe – np. nr IP komputera użytkownika lub informacje uzupełniane w formularzach. Rejestrację plików cookies można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej – co opisane jest w jej dokumentacji lub plikach pomocy. Więcej informacji o cookies można znaleźć na poświęconych im stronach internetowych.
 4. Nie przetwarzam żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. „danych wrażliwych”);
 5. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia;
  2. w celu realizacji świadczonych przeze mnie usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy;
  3. w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące ze mną przy realizacji zamówień bądź dokumentowania procesów sprzedażowych (np. biura rachunkowe, firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta).
 7. Podstawą przetwarzania jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych oraz przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia. Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonych usług, aby zapewnić Państwu możliwość realizacji usług serwisowych oraz usprawniających i uzupełniania zleceń w całym okresie korzystania z nich, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych.
 9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz świadczenia usług.
 12. Nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.


Właściciel firmy Analizy Rynku B2B Leszek Marzec:
Leszek Marzec
tel. 725 373 301
biuro@lmb2b.pl
Skip to content