RAPORTY I ANALIZY

Analizy Rynku B2B daje Ci narzędzia do podjęcia skutecznych działań na rynku B2B aby Twoja firma osiągnęła najlepszą pozycję przy wykorzystaniu dostępnych środków:

 • identyfikujemy zachowania i potrzeby Twoich klientów dzięki zindywidualizowanym analizom rynku B2B. Dzięki temu możesz wypracować przewagi konkurencyjne dające Ci pozycję lidera na rynku docelowym
 • nasze podejście do segmentacji rynku B2B pozwoli Ci zdefiniować grupy klientów w taki sposób aby środki, którymi dysponujesz w swojej organizacji były najefektywniej wykorzystane w celu dotarcia do najbardziej atrakcyjnych i dochodowych obszarów rynku
 • indywidualne spojrzenie na poszczególne segmenty rynku pozwala dostosować produkt / usługę do potrzeb klienta
 • znajomość potrzeb klientów, ich zachowań oraz kryteriów zakupu pomoże w wyborze odpowiedniej strategii cenowej
 • zestawienie istotnych cech Twoich klientów według metody LM B2B 4s® (size, organizational structure, situation, segment) umożliwi wybór odpowiednich kanałów dystrybucji i sposobów dotarcia do klienta wykorzystując do tego celu odpowiednio przygotowane struktury sprzedaży
 • poznanie oczekiwań Twoich klientów jest najlepszą bazą do wypracowania Twojej strategii marki, która będzie budowała lojalną grupę klientów i generowała wyższy zwrot z nakładów na działania marketingowe
 • w obecnych warunkach ekonomicznych nie można ograniczać się tylko do rynku lokalnego – z nami rozpoznasz także potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych

Twoje działania rynkowe są zdeterminowane przez organizację i wewnętrzne systemy, które wykorzystujesz do wytworzenia produktu lub usługi i dostarczenia ich do klientów. Wiedza zdobyta w wyniku podjętych badań rynkowych B2B przyniesie wymierne efekty tylko wtedy, gdy przełożysz ją na wszystkie działania operacyjne, procesy i systemy użytkowane w swojej firmie :

 • proces zdobywania informacji z rynku, obiegu i przetwarzania danych oraz dokumentów w taki sposób aby stanowił skuteczne narzędzie zarządzania na każdym etapie działalności
 • proces wytwarzania produktów / usług dostosowany do wymagań rynku i potrzeb klientów ale także przygotowany do obsługi potencjalnego rynku
 • system operacyjny obejmujący wszystkie kluczowe procesy występujące w firmie: zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, produkcja/wytwarzanie usług, obsługa klienta, serwis, finanse. Element często niedoceniany na rynku B2B gdzie standardowe rozwiązania ogólnego przeznaczenia nie sprawdzają się i przez to dezorganizują pracę
 • system logistyczny zapewniający dostawę produktów i usług do klienta w taki sposób aby wartość dodana nie uległa degradacji – produkty/usługi B2B to także proces wdrażania, konsultacje z klientem, towarzyszenie klientowi w jego eksploatacji, obsługa serwisowa oraz dostępność wyposażenia i części zamiennych
 • struktura organizacyjna firmy i systemy motywacji pracowników dostosowane do wymagań rynku, strategii rozwoju i oczekiwań klientów
Skip to content