BIZNESPLANY

  • Opracowanie biznesplanu jest dostosowane do celu, któremu ma służyć, jednakże w każdym przypadku jest on dziełem niepowtarzalnej pracy twórczej (w Analizy Rynku B2B!). Przygotowane przez nas biznesplany przedstawiają czytelnie i kompleksowo zakres planowanego przedsięwzięcia i spodziewane wyniki jego realizacji. Często instytucje realizujące projekty lub udzielające kredytów wymagają zastosowania własnego schematu biznesplanu jednak sposób jego opracowania ma istotne znaczenie dla jego oceny i nie jest tylko wypełnianiem wolnych rubryk bądź też odpowiedzią na stawiane pytania.

Do podstawowych elementów biznesplanu należy:

  • charakterystyka przedsiębiorcy lub też potencjalnego przedsiębiorcy;
  • krótkie streszczenie przedsięwzięcia,
  • analiza rynku i jego segmentacja;
  • analiza strategiczna przedsięwzięcia (tendencje rozwoju, analiza SWOT, strategie 4P);
  • analiza konkurencji;
  • plan finansowy;
  • inne analizy ekonomiczne i wskaźnikowe w tym różne warianty ryzyka realizacji

Biznesplan służy nie tylko uzyskaniu środków od instytucji zewnętrznej ale jest również wartościowym przeanalizowaniem naszej własnej działalności we wszystkich istotnych obszarach co daje osobie zarządzającej całościowy obraz potencjału firmy.

Skip to content