Zdjęcie pochodzi ze strony
www.blattin.pl

ANALIZA RYNKU SERWISU I MODERNIZACJI HAKOWCÓW I BRAMOWCÓW

Prezentacja wybranych fragmentów analizy rynku serwisu i modernizacji urządzeń hakowych i bramowych (hakowców i bramowców) na rynku polskim przygotowanej w listopadzie i grudniu 2021 roku.

Analiza obejmowała następującą tematykę:

  1. Sprzedaż urządzeń hakowych i bramowych w Polsce w latach 2015 – 2021
  2. Klienci eksploatujący te urządzenia – segmentacja
  3. Analiza opinii potencjalnych klientów dot. modernizacji i serwisu
  4. Wstępne rozpoznanie konkurencji

Pojazdy wyposażone w urządzenia hakowe i bramowe są eksploatowane w wielu branżach, choć głównym sektorem ich wykorzystania jest transport komunalny. Pozostałe kategorie to transport złomu, materiałów sypkich i płynnych oraz niebezpiecznych. Na rynku dostępna jest szeroka gama kontenerów wymiennych od najmniejszych (1 tona) do największych przekraczających 30 ton.

Wielkość rynku pojazdów z urządzeniami hakowymi i bramowymi

Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) można dostrzec znaczący wzrost rejestracji hakowców  i bramowców od 2017 roku. Oczywiście wpływ pandemii przyczynił się do spadku  dynamiki jednak wydaje się, że praktycznie 2,5-krotny wzrost ilości wprowadzanych na rynek pojazdów zostanie utrzymany (średnio 170 w latach 2015-2016 i średnio 450 w latach 2017-2021). Oznacza to przyrost wielkości parku tych maszyn, co bezpośrednio wynika również z danych dotyczących wyrejestrowania.
Nie oznacza to, że baza pojazdów powiększa się tylko o nowe urządzenia. Używane urządzenia stanowią ok. X % ilości pojazdów w ostatnich 7 latach. Przy czym średni wiek sprowadzonych w 2021 roku pojazdów wynosi blisko Y lat. Samo to już stanowi pewien potencjał dla rynku modernizacji i serwisu.

W dalszej części raportu poruszono kwestie kategorii wielkości ładunków, sezonowości sprzedaży a także rejestracji takich pojazdów w różnych rejonach Polski.
Ciekawie przedstawia się udział w rynku poszczególnych producentów urządzeń hakowych i bramowych w Polsce. Wartości te mogą być tylko szacunkowe, gdyż nie ma oficjalnych danych na ten temat. Z pewnością jednak znanym dostawcą tego sprzętu jest firma Meiller, choć jest też wielu innych producentów i dostawców jak Skibicki, Hyva, Palift, Multilift, Atlas, KH Kipper, Palfinger, Fassi, HIAB, King, Janco (Stal).
Zdjęcie pochodzi ze strony
https://www.meiller.com/pl/

Klienci eksploatujący pojazdy z urządzeniami hakowymi i bramowymi

Klientów eksploatujących te urządzenia można podzielić na trzy główne grupy (segmenty):
  • Przedsiębiorstwa komunalne
  • Firmy budowlane
  • Firmy transportowe
Istnieje możliwość oszacowania wielkości poszczególnych segmentów rynku oraz wielkości bazy urządzeń, którymi dysponują. Istnieją spore różnice w ilości eksploatowanego sprzętu u poszczególnych przedsiębiorstw a także wieku urządzeń.

Klienci eksploatujący pojazdy z urządzeniami hakowymi i bramowymi

Bardzo istotnym i jednocześnie dającym sporo informacji elementem tej analizy były wyniki ankiety realizowanej wśród firm eksploatujących urządzenia hakowe i bramowe.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach 22-26 listopad 2021 roku telefonicznie za pomocą wywiadów z osobami nadzorującymi eksploatację urządzeń hakowych i bramowych. Za każdym razem była to osoba decyzyjna – w przypadku mniejszych firm sam właściciel, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw dyrektor lub kierownik transportu.

Jedno z pytań ankiety odnosiło się do doświadczeń z serwisowaniem urządzeń hakowych i bramowych w celu ukazania czynników, które mają potencjalnie największe znaczenie dla klientów, którzy nie mieli do tej pory doświadczeń z modernizacją urządzeń.

Oczywiście uzyskano dużo więcej informacji i ciekawych porównań i odniesień biorąc pod uwagę również klientów, którzy modernizowali urządzenia hakowe i bramowe, zarówno we własnym zakresie jak i zlecając takie usługi firmom specjalistycznym.

Wstępne rozpoznanie konkurencji

Ostatnim elementem tego raportu było przedstawienie najbliższej ale i dalszej konkurencji w zakresie serwisowania i modernizacji urządzeń hakowych i bramowych. Przeanalizowane zostały czynniki ograniczające, zakres oferowanych usług, stosowaną politykę cenową oraz cechy wyróżniające ofertę poszczególnych firm.